P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Hyvinvointi

Turun yliopiston politiikan tutkimuksen klubi ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopistossa poliittista historiaa ja valtio-oppia opiskelevien henkilöiden yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vuodesta 2009 alusta lähtien P-klubin hallituksessa on toiminut erityinen hyvinvointivastaava, jonka vastuualueena on yhdistyksen toimijoiden hyvinvoinnin ja tasa-arvon huomioiminen kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Vuonna 2018 hallituksessa näistä asioista huolehtii sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo.

P-klubi pyrkii järjestämässään toiminnassa monipuolisuuteen ja avoimuuteen. Yhdistyksen hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon yhdistyksen jäsenistön mielipiteet ja toiveet. Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia. P-klubi järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa ja hyvinvointivastaavan tehtävänä on tapahtumia järjestettäessä valvoa tapahtumien avoimuutta, tasa-arvoisuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta, sekä tuoda esiin jäsenistön terveyttä edistäviä toimintatapoja. P-klubin hyvinvointivastaava pyrkii yhdistyksen hallituksessa toimiessaan valvomaan myös hallituksen työhyvinvointia.

Työkyvyn ylläpitäminen ja tehokas opiskelu vaatii niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia. P-klubin sopo pyrkiikin lisäämään jäsenistön hyvinvointia tekemällä yhteistyötä yhdistyksen muiden toiminta-alueiden kanssa - erityisesti yhdistyksen koulutuspoliittisen sektorin, sekä liikunta- ja kulttuurisektorien kanssa. Hyvinvointivastaava voi järjestää yhdistyksen jäsenten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Hyvinvointivastaava myös tiedottaa jäsenistölle hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

P-klubi pyrkii toimimaan TYYn yhdenvertaisuusohjelman mukaisesti. P-klubi tekee yhteistyötä hyvinvointiasioissa TYYn hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa.

Yhdistyksen toiminnan ja erityisesti toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeitä asioita ovat: jäsenistön hyvinvointi, yhteisöllisyys, avoimuus, hallituksen työilmapiiri, yleinen ilmapiiri yhdistyksen tapahtumissa, sekä yhdistyksen jäsenten välillä vallitseva tasa-arvo. P-klubin sopo toimii yhdyshenkilönä jäsenistön ja yhdistyksen hallituksen välillä hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.

Mikäli haluat keskustella edellämainituista kysymyksistä, tai koet esimerkiksi häirintää, voit ottaa yhteyttä hyvinvointivastaavaan Vilma Hildéniin (vichhi@utu.fi) tai puheenjohtaja Eero Oinoseen (eemaoi@utu.fi). Edellä mainitut henkilöt ovat samalla myös P-klubin häirintäyhdyshenkilöt. Anonyymisti palautetta voit jättää nettisivujemme palaute-osion kautta.