P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

P-klubin kirjat

Näitä kirjoja voi halutessaan lainata P-klubin toimistolta. Ota yhteyttä sihteeriin.

A

Aaltonen T.-P. Turun yliopistosta 94 ja 95 valmistuneiden sijoittuminen (1996)
Ahnlund & Bratt Finlands öde - och Sveriges (1940) - 2 kpl
Ahonen P. Public policy evaluation as discource (1983)
Aikio M. Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä (1988)
Alasaksin osavaltioarkisto Die Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu (1972)
Amstrup N. & Pedersen O. K.Verden uden for Europa (1966)
Anacleti A. G. Research on Africa and African societies (1983)
Anckar D. (toim.) Finnish foreign policy debate: The Saimaa canal case (1970)
Andersen K. & Krag J. Kamp og fornyelse (1971)
Antola & Tuusvuori Länsi-Euroopan integraatio ja Suomi (1983)

B

Berelson B. (toim.) Familyplanning programs (1969)
Berger & Vesa (toim.) Peace research in Finnish and Soviet scientific litterature (1983)
Binder & ym. Crisis and sequences in political development (1971)
Bogaljubow & Petrow Geschite der KPdSU in dokumenten (1975)
Bonjean & ym. (toim.)Community politics (1971)
von Bonsdorff L.G. Den ryska militären i Åbo och Björneborgs län under L.G. von Haartmans... (1936)

Aggression i den internationella gemenskapen (1974)
Bruun & ym. Euroopan lintuopas (1987)
Bulganin N.A. Teollisuuden jatkuvan kohottamisen, teknillisen edistyksen ja tuotannon... (1955)

C

Cajander A.K. Kansamme suuri kysymys (1933)
Castberg F. Retten og staten (1966)
Chetain A. La These de Nantes (1988)
Cobb W. & Elder C. International community: A regional and global study (1970)
Copeland & ym. (toim.) Finnish-American academic and professional exchanges (1983)
Cornforth M. Marxismen filosofi I (1971)

Marxismen filosofi II (1971)

Marxismen filosofi III (1971)

D

Duverger M.Poliittiset järjestelmät (1965)

E

Engels F. Ludwig Feuerbach ja klassisen saksalaisen filologian loppu (1955)
Ervasti H. Kenen vastuu?
Eskelinen H. Sata vuotta suomalaista henkivakuutustoimintaa. Vakuutusyhtiö Kaleva (1978)

Varo vallankumousta (1978)
Europäische Rundschau numerot 79/2, 79/3, 80/1, 80/4 (2kpl)

F

Fahlbeck P. Svensk och nordisk utrikespolitik (1912)
Federley B. (toim.) Till frågan om rikslagstiftningen (1965)
Finnish Political Science Association Finnish foreign policy, Studies in foreign politics (1963)

G

Gimpl G. Vernetzungen (1990)
Grew R. (toim.) Crisis and political development in Europe and the United States
Gyong B. Juche-aatteen voitto (1973)

H

Hadenius S. & Weibull L.Press, Radio, TV (1970)
Hannonen T. Eräitä havaintoja suomalaisten suhtautumisesta Venäjään 1907-12 (1970)
Harle & ym. Asevarustelu ja aseiden riisunta (1972)
Heady F.Public administration: A comparative perspective (1966)
Heikkinen R. Kunta kaupungin ympärillä, Kajaanin maalaiskunnan historia (1984)
Hellman, Seppä & Varis Aseidenriisunta ja tiedonvälitys (1983)
Helva M. Vaihtoehtoinen Turku - toiminta- ja kulutusopas (1990)
Holmstedt S. (toim.)Nordiska rådets verksamhet 1952-70 (1972)
Horni H. Uskonnollisuuden ja kirkollisuuden muutoksia II ms:n jälkeisessä Suomessa (1989)
Hovi K. Estland in den Anfängen seiner selbständigkeit (1976)
Hyvämäki L. Poliittis-yhteiskunnallinen kirjallisuus (1968)

I

Isaah A. Scope and methods of political science (1969)
Israel office of information The peace of Jerusalem (1950)

J

Jansson J.M. Politiikan teoria (2. painos) (1969)

Svenskfinland i förändring (1989)
Juntunen M. Tiede ja sosiaalinen emansipaatio, osa I (1974)

K

Kaikkonen O. Deutschland und die Expansionpolitik der USA in den 90er Jahren des... (1980)
Kairinen M. (toim.) Juhlajulkaisu Lex r.y. 1961-1981 (1981)
Kallio T. Työsopimuksen irtisanomisperusteista (1977)
Kasvio & ym. Marxilaisen sosiologian näkökulmia (1972)
Kaukonen V. Kaksi vuosikymmentä tieteellistä yhteistoimintaa Suomen ja NL:n välillä (1975)
Kekkonen U. För fosterlandet (Kustaa Vilkunan puheita ja artikkeleita) (1956)
Kekäle P. (toim.) Yhdentyvä Eurooppa - Yhteinen puolustuspolitiikka (1992)

Venäjä ja Suomi 2000-luvulla (seminaariseloste) (1993)
Ketonen K. Sun kasvois eessä, synnynmaa - TYY 1929-1944 (1997)
Ketonen & Ruotsalainen Onko vallankumous mahdollinen? (1990)
Kihlberg L. Folktribunen Adolf Hedin (1972)
Kirjallisuusluettelo Förteckning över litteratur rörande Åland islands

Socialism, communism, anarchism (1982)
Klinge M. Professoreita (1990)
Koivisto Varsinais-Suomen Kokoomuksen 50 vuotta (1971)
Kokoelmateos Yhteiskunnan uudet väylät (1975)

Ålands självstyrelse 1947-1972 (1972)
Korhonen M. Työmarkkinaosapuolten näkemyksiä sosiaalisesta ulottuvuudesta (1991)
Krusius-Ahlberg L. Sydpunkter på aprilmanifestet (1958)
Kuisma J. Snellmannin ja Alkion aatteet ajassamme (1981)
Kuparinen & Virtanen (toim.) The impact of American culture
Kupiainen H. Pohjois-Karjalan laulajat ja laulumaat (1989)
Kusch & ym. Aufwährung und französische Revolution III (symposiumiselostus) (1989)
Kähkölä & ym. Suomi K-linjalla (1974)
Källström N. Finlandssvenskarnas ödeskamp (1941)

L

Lakimiesliiton kustannus Ihmisoikeudet ja vähemmistöt (1988)
Lamminen P. Suomen historiallinen bibliografia 1951-60 (1968)
Lappalainen M. (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi (1997)
Lehikoinen A. Mitä kaikkea historismilla on tarkoitettu?
Lijphart A. Comparative politics and comparative method (1971)
Lindbald I. Om den politiska vetenskapens grunder (3kpl) (1974)

Politik i Norden i en jämförande översikt (1972)
Littunen & ym. (toim.) Tieteen edistyminen ja yhteiskuntatieteet, kollokvioraportti (1980)
Lundqvist L. Förvaltningen i det politiska systemet 1972
Luukkainen M.A. Puntarointia ihmisen hyväksi (1946)

M

Maalaisliiton julkaisuja Pöytäkirjat puhuvat, osa II, 1954-57 (1958)
Maalaisliitto-SAK:n yhteisjulkaisu Kansainvälisen yhtenäisyyden puolesta (1950)
Marx K. Grundrissen (johdanto) (1975)
Meehan E. Contemporary political thought (1967)
Melasuo T. & Linden M. Senegal ja maaseutukylät: Tutkimus sähköistyksen vaikutusmahdollisuuksista (1985)
Merikoski V. (toim.) Suomen julkisoikeus pääpiirteittä II (1962)
Modeen T. The international protection of the national identity of the Åland island (1973)

N

Noponen M. Kansanedustajien sosiaalinen tausta Suomessa (1964)
Nousiainen J. Suomen poliittinen järjestelmä (4. painos)

Suomen poliittinen järjestelmä (5. painos) - 2kpl
Nyliberala studentförbundet Finlandsvenskt frisinne - Festskrift tillägrad John österholm (1952)
Nyman O.
Utländska statsskick (1964)

O

Okko & Paloheimo (toim.) Turun yliopiston ylioppilaskunta 1929-72 (1972)
OM:n julkaisuja Arkistotoimikunnan mietintö (1977)
Oulun yliopiston historian laitos Minerva - Aate- ja oppihistorian vuosikirja II (1991)

P

Palonen K. Yliopisto poliittisena yhteisönä (1981)
Pesonen P. Valtuus kansalta (1965)
Pietilä V. Selittämisestä yhteiskuntatieteissä (1981)
Pipping H.F. Myntreformen år 1865 (1928)
Pirinen K. The church of Finland (1963)
Pohj.-Suomen historiallinen yhdistys Vuosikirja: Kyösti Julkun juhlakirja (1991)
Poutonen & Kervinen Professori Vepsän kosto (sarjakuva) (1994)

R

Rantatupa H. Elintarvikehuolto ja säännöstely Suomessa vuosina 1914-21 (1979)
Reinikainen V. Kansainvälisen kaupan uusklassinen tasapainoteoria metodina (1969)
Rentola J. Turun ja Porin lääninhallitus 350 vuotta (1985)
Rudebeck L. Utveckling och politik (1970)
RUK:n julkaisuja Kurssi 157 "Ilkka" (1978)
Ruotsin UM:n julkaisuja Den framtida utrikes tjänster II (1981)

Den framtida utrikes tjänster III (1982)

Personalpolitik I
Rysted & Sellnäs
Dokument och ögonvittnen I (1970)

S

Saario S. 100 ikivihreää pörssivihjettä (1994)
Sainio T. Muukalaisten oikeusasemasta (1968)
SAK:n julkaisuja Kuudennen edustajainkokouksen pöytäkirja (2kpl) (1951)

Kahdeksannen edustajainkokouksen pöytäkirja (1961)

Yhdeksännen edustajainkokouksen pöytäkirja (1966)

Työjärjestysesitykset SAK:n 7.:lle edustajainkokoukselle 1956 (1956)

Työjärjestysesitykset SAK:n 8.:lle edustajainkokoukselle 1961 (1961)

Työjärjestysesitykset SAK:n 9.:lle edustajainkokoukselle 1966 (1966)

Vuosikirja 1945 (1945)

Vuosikirja 1947 (1947)

Vuosikirja 1951 (1951)

Vuosikirja 1957 (1957)

Vuosikirja 1961 (1961)

Vuosikirja 1974 (1974)
Salmi V. Vaalitavat, vertaileva tutkimus (1934)
Salminen T. (toim.) Johannes Linnakoski nuorisoseuramiehenä (1923)
Salminen & Kuoppala Julkisvalta, byrokratia, organisaatio (1985)
Salo M.A. Titmus, Mauritius and the social population policy (1982)
Salonen-Soulié U. Välfärds utrikesförvaltningen - Stälens sosialservice under förändring (1991)
Saslavskij D. Sovjet demokratin (1947)
Saurio S. Two-region input-output study for core-ring relationship in Turku (1990)
Scheffler H. (toim.) Grundkurs über europäische Fragen (1980)
Schumacher Der Kampf der Internationalen: Arbeiterbewegung gegen den Faschismus
Schybergson P. Finlands konsumtionsvaruindustri 1815-1870 (1974)

Hantverk och Fabriker III (1974)
SDP:n julkaisuja XXIII puoluekokouksen pöytäkirja, osa I (1956)

Järjestöesitykset XXVIII puoluekokoukselle 1969 (1969)
Seligson D. Turun kaupunginsairaala, 100-vuotishistoria (1987)
Senelle R. La reforme de l´etat Belge (1978)
Sjöblum S. Medborgarinitiativ: kommunalbeslutsfattande (1988)
Studia Slavica Finlandensia -julk. Tomus VIII (1991)
Studier i historisk metod III Opinion och opinionbildning som historiska forskningsprojekt (1968)
Städler K. Dr. Karl Renner - Wissenschaftler, politiker, staatsmann
Suomen Akatemian julkaisuja Tieteentutkimuksen tila ja tulevaisuus (1983)
Suomen kulttuurirahasto Kulttuuriavustaja (1972)
Suomen sanomalehdistön historia -julk. numerot 4, 6 (2kpl),8, 13, 14 (1975)
Suomen UNESCO- toimikunnan julkaisuja Kehitykseen soveltuva suomalainen tiede ja teknologia (1983)

Rauha, kehitys, tulevaisuus (1980)
Svenska bildningsförbundets skrifteri Finland i förändring (1989)

T

Taylor P. & Groom (toim.) Intenational organisation - A conseptual approach (1978)
Thompson The founding of English Metre (1961)
Tuomi, Elmgren, Heinonen Käytöksen kultainen kirja (7. painos) (1969)

U

Ulkopolitiikka-lehti numerot 3-4/93, 3/94, 4/95, 1/97, 2/97, 4/97, 1/98, 2/98, 3/98, 4/98
UM:n julkaisuja EU-jäsenyyden sisältö, yhteenveto (1994)

YK:n yleiskokouksen 31. istuntokausi (1977)

YK:n yleiskokouksen 32. istuntokausi (1978)
Urmas H. Työrauhajärjestelmä yhteiskunnan osajärjestelmänä (1975)

V

Vaittinen P. Niin lähellä, niin kaukana (1988)
Valtion painatuskeskusYhdistyslaki ja säätiölaki 1989
Veilahti V.O. Ammattiyhdistysliike kansanvaltaisessa järjestelmässä (1956)
Vuorenjuuri P. Metalliteollisuuden tutkijain mietintö (1949)

W

Walker D.J. Kinas politik, statssick och förvaltning (1970)
Westman C.G. Utrikespolitiska silhuetter (1928)
Wikström (toim.) Juhlajulkaisu Olavi Rytkölän kunniaksi (1984)
Wirilander K. Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1718-1810 (1975)
Woltors M. Aussenpolitische Fragen (1969)
WTU:n julkaisu Report of activity of the world federation of trade unions 1961-65 (1965)

>

Zolotas X. (toim.) The positive contribution of Greece to the European Community (1978)

Å

Åbo Akademin julkaisu Festskrift till Dag Anckar (1990)
Åbo Akademis institute for human rights Declaration of minimum humanitarian standards (1991)

Sekalaiset

 • Danmark og de europaeiske faellesskaber (1968)
 • Juhani Paasivirran 70-vuotisjuhlakirja (1989)
 • NKP:n 24. puoluekongressin loppuraportti (englanninkielinen)
 • Pohjoismainen historiantutkijoiden kongressi Turussa 1954 (raportti) (1954)
 • Politique Internationale no.2 (lehti) (1978)
 • Pöytäkirja amerikkalaisten katastrofiavusta Angolassa (englanninkielinen) (1976)
 • Stadin slangin sanasto
 • Valtionarkiston yleisluettelo (1971)
 • Valtionarkiston yleisluettelo, osa II (1966)
 • Valtioneuvoston komiteamietintö työsaavutuksista (1939)
 • Zeitschritt für Politik (1991)