P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

P-klubin kunniajäsenet

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka opiskelee tai harjoittaa opetus- tai tutkimustoimintaa Turun yliopiston poliittisen historian tai valtio-opin oppiaineissa. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä sopivaksi katsomansa henkilön yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäsenet maksavat liittyessään kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus ilmoittautua vuosittain syys- tai lokakuun aikana yhdistyksen hallitukselle joko kirjallisesti, sähköpostitse, puhelimitse tai suullisesti.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kannalta ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Hallitus tekee esityksen kunniajäsenyydestä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenyydestä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Erityisinä juhlavuosina, eli viiden vuoden välein yhdistyksen perustamisesta, kunniajäseneksi voidaan kutsua enintään kaksi (2) henkilöä ja muina vuosina enintään yksi (1) henkilö. Kunniajäsenille annetaan yhdistyksen kunniamerkki. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Lista P-klubin kunniajäsenistä


Auli Kultanen-Leino

Pirjo Hiltunen

Jaakko Nousiainen

Olli Korhonen

Esko Antola

Tapani Paavonen

Heikki Paloheimo

Timo Soikkanen

Kimmo Rentola