P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Vanhat tenttikysymykset

Jos kysymystiedostot eivät näy koneellasi oikein, kokeile selaimen vaihtoa ja tarkista, että selaimeesi on asennettu kaikki vaadittavat päivitykset

Valtio-oppi

P1 - Johdatus politiikan tutkimukseen
P4 - Poliittiset järjestelmät
P5 - Kansainvälinen järjestelmä

A1 - Politiikan teoria
A2 - Politiikan tutkimuksen metodologia
A3.1 - Kvalitatiiviset aineistot ja tutkimusmenetelmät
A3.2 - Kvantitatiiviset aineistot ja tutkimusmenetelmät

AKV1 - Oppiala ja klassiset suuntaukset
AKV2 - Ulkopolitiikka ja diplomatia
AKV3 - Turvallisuus, konfliktit ja rauha
AKV4 - Globaali talousjärjestelmä
AKV5 - Globaalin maailman ja sen ongelmien hallinta

SKV1 - Kansainvälisen järjestelmän analyysi
SKV2 - Globaali hallinta
SKV3 - Oppisuunnan erityisproblematiikka

APJ1 - Poliittiset voimat
APJ2 - Politiikan instituutiot
APJ3 - Politiikan prosessit
APJ4 - Kansainväliset järjestelmät ja EU
APJ5 - Politiikan tuotos

SPJ1 - Poliittiset voimat ja instituutiot
SPJ2 - Politiikan vaikutukset
SPJ3 - Opintosuunnan erityisproblematiikka

S1.1 - Politiikan filosofian klassikot
S1.2 - Politiikan filosofian nykyklassikot
S2 - Teoria ja metodologia

Poliittinen historia

P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä
P5.1 Näkökulmia Eurooppa-keskeiseen maailmaan
P5.2 Näkökulmia globaaliin maailmaan
P4 Suomalaisten maailmat

A1.1 - Historiantutkimuksen metodologia
A2 - Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet (sivuaineopiskelijoille)
A3.1.1 - Kansainväliset suhteet ensimmäiseen maailmansotaan saakka
A3.1.2 - Maailmansotien välisen kauden kansainväliset suhteet
A3.1.3 - Kylmän sodan aikaiset ja sen jälkeiset kansainväliset suhteet
A3.1.4 - Kansainvälisten rakenteiden ja globalisaation kehitys
A3.1.5 - Kansalaisyhteiskunta ja yksilöt kansainvälisissä suhteissa
A3.2.2 - Parlamentti, presidentti, hallitus
A3.2.3 - Hallinnon teoria ja käytäntä
A3.2.4 - Demokraattinen järjestelmä ja puolueet
A3.2.5 - Demokratian haasteet, diktatuuri
A3.3.2 - Nationalismi ja kansalaistoiminta
A3.3.3 - Tiedotusvälineet ja yhteiskunta
A3.3.4 - Sukupuolten välinen tasa-arvo
A3.3.5 - Yhteiskuntapolitiikan historia ja haasteet
A3.4.1 - Euroopan integraation historia
A3.4.2 - Suomi, Pohjoismaat ja Euroopan integraatio
A3.4.4.2 - Eurooppalainen ideologia ja eurooppalaiset hankkeet ennen vuotta 1945
A3.4.4.3 - Euroopan integraatio historiankirjoituksessa
A3.4.4.1 - Euroopan taloushistoria
Kaupunkihistoria

S2.1 - Historiankirjoituksen traditiot
S3.1 - Historiantutkimuksen teoria ja metodologia