P-klubi

Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry.

Tenttipalautelomake

Millaisia tenttikirjat olivat? Jäikö kysymyksiin toivomisen varaa? Anna reilusti palautetta. Palautteista kootaan kerran vuodessa kooste poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineisiin. Tuleviin tentteihin voi siis vaikuttaa! Kiitos avustasi!

HUOM1. Internet Explorer-selaimella palautelomake voi näyttää rumalta, mutta toimii normaalisti.
HUOM2. Älä paina Enteriä kesken lomakkeen täytön. Enterin painaminen nimittäin lähettää lomakkeen. Jos kuitenkin vahingossa lähetät keskeneräisen lomakkeen, ei se haittaa - täytä vain uusi, ja lisää loppuun maininta aiemmasta, keskeneräiseksi jääneestä palautteesta.

Tentti (opintosuorituksen nimi, laajuus opintopisteinä):

Kuulustelija


Oletko pää- vai sivuaineopiskelija?
Pääaineopiskelija
Sivuaineopiskelija

Vastasiko työmäärä opintosuorituksesta saatua opintopistemäärää? (1 op = n. 27 tuntia työskentelyä)


Arvioi seuraavaksi tenttikirjoja asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.

Kirjan tekijä(t)
Kirja auttoi ymmärtämään poliittista historiaa/valtio-oppia tieteenalana ja avasi uusia ajattelutapoja 1 2 3 4 5
Kirja oli rakenteeltaan ja kieleltään selkeä 1 2 3 4 5
Kirjan sisältö oli keskeistä tämän kurssin oppimistavoitteiden kannalta 1 2 3 4 5

Kirjan tekijä(t)
Kirja auttoi ymmärtämään poliittista historiaa/valtio-oppia tieteenalana ja avasi uusia ajattelutapoja 1 2 3 4 5
Kirja oli rakenteeltaan ja kieleltään selkeä 1 2 3 4 5
Kirjan sisältö oli keskeistä tämän kurssin oppimistavoitteiden kannalta 1 2 3 4 5

Kirjan tekijä(t)
Kirja auttoi ymmärtämään poliittista historiaa/valtio-oppia tieteenalana ja avasi uusia ajattelutapoja 1 2 3 4 5
Kirja oli rakenteeltaan ja kieleltään selkeä 1 2 3 4 5
Kirjan sisältö oli keskeistä tämän kurssin oppimistavoitteiden kannalta 1 2 3 4 5

Kirjan tekijä(t)
Kirja auttoi ymmärtämään poliittista historiaa/valtio-oppia tieteenalana ja avasi uusia ajattelutapoja 1 2 3 4 5
Kirja oli rakenteeltaan ja kieleltään selkeä 1 2 3 4 5
Kirjan sisältö oli keskeistä tämän kurssin oppimistavoitteiden kannalta 1 2 3 4 5

Kirjoita alle tenttikysymykset, mikäli muistat. Kysymykset kootaan P-klubin nettisivuille luettavaksi.


Lopuksi voit antaa vapaamuotoista palautetta kysymyksistä ja tenttikirjoista.