ULKOSUHTEET

Ulkosuhteisiin kuuluu P-klubin yhteistyö kollega- ja ystäväainejärjestöjen kanssa kansallisella tasolla sekä yhteistyö eri maiden muiden saman alan opiskelijoiden kanssa kansainvälisellä tasolla. 

P-klubi pyrkii säännöllisesti järjestämään toimintaa yhdessä eri ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyö tuo helposti suurenkin määrän ihmisiä yhteen ja on rikastuttava kokemus, joka mahdollistaa uusien, kivojen kontaktien syntymisen. Yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi excursioiden, urheilutapahtuminen tai peli-iltojen muodossa. Ystäväainejärjestöt toivotetaan myös tervetulleiksi osallistumaan vuosijuhliin. 

Historian Opiskelijain Liiton (HOL) kautta klubi pitää yhteyttä toisiin historian opiskelijoihin Suomessa. HOL järjestää vuosittain syys- ja kevätseminaarit sekä kesäisin kesäpäivät. 

P-klubi on mukana myös historian opiskelijoiden kansainvälisessä International Students of History Association (ISHA) -järjestössä. Turussa ISHA-suhteista huolehtii Turun yliopiston ja Åbo Akademin historianopiskelijoiden yhdistys ISHA Turku/Åbo ry, johon myös P-klubi kuuluu. ISHA järjestää vuosittaisia seminaareja sekä keväisin vuosikonferenssin.

P-klubi on yksi International Association for Political Science Students (IAPSS) -järjestön opiskelijajärjestöjäsenistä. IAPSS on kansainvälinen politiikan opiskelijoiden järjestö, joka järjestää vuosittain kaksi konferenssia, useita opintomatkoja ympäri maailmaa, sekä lukuisia muita akateemisia mahdollisuuksia ympäri vuoden. Tykkäämällä kansainvälisestä järjestöstämme Facebookissa ja liittymällä IAPSSin opiskelijajäseneksi pysyt ajantasalla eri tapahtumista ja järjestön tarjoamista akateemisista mahdollisuuksista.

P-klubi kuuluu Turun Historialliseen Yhdistykseen (THY). Turun historiallinen yhdistys tuo yhteen historian tutkijat, opettajat, opiskelijat ja harrastajat, edistää historiantutkimusta ja historiatieteellistä harrastusta sekä ylläpitää yhteyttä alan tutkijoiden ja suuren yleisön välillä

Close Menu