KOPO-TOIMINTA

KOULUTUSPOLITIIKKA

Koulutuspolitiikka laajasti ymmärrettynä tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pyritään vaikuttamaan koulutukseen, koulutusjärjestelmään, opiskelijoihin, opetushenkilökuntaan, opintojen ohjaukseen ja muuhun opiskeluun liittyvään. Koulutuspolitiikkaa tehdään monella eri tasolla: kopoilu kattaa kaiken valtakunnallisista aiheista ja niihin kantaa ottamisesta tenttipalautteen keräämiseen. Se on kanava, jonka kautta jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineiden sisältöön.

Kopo-asiat koskevat jokaista opiskelijaa, ja jokainen p-klubilainen toivotetaan tervetulleeksi toteuttamaan P-klubin koulutuspolitiikkaa. P-klubissa toimii kaksi koulutuspoliittista vastaavaa. Vaikka toinen vastaa poliittisesta historiasta ja toinen valtio-opista, kopot toimivat tiiviisti yhdessä. Käytännössä kopotoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa laitokseen, yhteistyötä tiedekunnan opiskelijaedustajien kanssa, tenttipalautteen keräämistä ja koostamista, koulutuspoliittisen tiedon omaksumista ja viestimistä ymmärrettävästi eteenpäin sekä opintoihin liittyvistä asioista tiedottamista. P-klubin koposektori kerää palautetta monipuolisesti opinnoista sähköisen tenttipalautteen, Viini & Valitus palauteiltamien ja muiden kyselyiden avulla. P-klubi ei valvo opiskelijoiden etua yksin. P-klubi tekee edunvalvonnassa tiivistä yhteistyötä tiedekuntajärjestö Index ry:n, TYYn, laitoksen henkilökunnan, tiedekunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Osallistu siis aktiivisesti P-klubin koulutuspoliittiseen toimintaan osallistumalla kopotoimikuntiin, Viini & Valitus -iltamiin ja muista myös antaa palautetta tenteistä ja opinnoista yleisesti, mikäli haluat vaikuttaa omaan koulutukseesi liittyviin asioihin!

Poliiittisen historian koulutuspoliittinen vastaava: Kristiina Karvonen, kristiina.h.karvonen@utu.fi

Valtio-opin koulutuspoliittinen vastaava: Elviira Mustapää, elviira.e.mustapaa@utu.fi