ILMOITA HÄIRINNÄSTÄ

P-klubi on sitoutunut TYYn yhdenvertaisuusohjelmaan ja pyrkii edistämään tasa-arvoista opiskelijayhteisöä kaikille politiikan tutkimuksen opiskelijoille. Häirintälomakkeella voit ilmoittaa, mikäli koet joutuneeksi häirinnän, epätasa-arvoisen kohtelun, syrjinnän tai muun epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi.

Lomake on luottamuksellinen ja välittyy vain hallituksen yhdenvertaisuusvastaaville. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovitaan aina tapauskohtaisesti lomakkeen täyttäneen henkilön kanssa. Halutessasi lomakkeen voi täyttää myös anonyymisti, mutta huomioithan, että tämä rajoittaa ilmoituksesi jatkokäsittelyä.

Voit olla myös suoraan yhteydessä P-klubin yhdenvertaisuusvastaaviin Richard Engströmiin (richard.r.engstrom@utu.fi) ja Kaisla Kontkaseen (kaisla.a.kontkanen@utu.fi)

In English;

P-klubi is committed to TYY’s equality program and aims to promote an equal student community for all political science and contemporary history students. This harassment form allows you to report any harassment, unequal treatment, discrimination or other inappropriate behavior that you have experienced.

The form is confidential and will only be forwarded to P-klubi’s board’s equality representatives. Any further action will always be agreed on a case-by-case basis with the person who completed the form. If you wish, you can also fill in the form anonymously, but please note that this will limit further processing options.

You can also be in direct contact with P-klubi’s equality representatives Richard Engström (richard.r.engstrom@utu.fi) and Kaisla Kontkanen (kaisla.a.kontkanen@utu.fi)

Linkki häirintälomakkeen tietosuojaselosteeseen