ANNA PALAUTETTA TENTEISTÄ

TENTTIPALAUTELOMAKE

Millaisia tenttikirjat olivat? Jäikö kysymyksiin toivomisen varaa? Anna reilusti palautetta. Palautteista kootaan kerran vuodessa kooste poliittisen historian ja valtio-opin oppiaineisiin. Tuleviin tentteihin voi siis vaikuttaa! Kiitos avustasi!

Opintosuorituksen nimi, laajuus opintopisteinä