YRITYKSILLE

P-klubi tarjoaa mahdollisuuden organisaatiosi tarpeiden mukaiseen yhteistyöhön! Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry. on valtio-opin ja poliittisen historian opiskelijoiden ainejärjestö Turun yliopistossa, joka tarjoaa noin 350 henkiselle jäsenistölleen edunvalvontaa, vapaa-ajan viettoa ja kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja.

Teemme tulevaisuuden työnantajien kanssa yhteistyötä.

Valmistuttuaan valtiotieteiden maistereiksi opiskelijamme sijoittuvat laajasti yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Opintojensa aikana opiskelijoillemme kehittyy laaja ymmärrys politiikkaan vaikuttavista tekijöistä ja yhteiskunnallisesta kehityskulusta. Valmistuttuaan tuoreilla maistereillamme on vahvat analyyttiset valmiudet, joita tarvitaan etenkin tulevaisuuden automatisoidussa yhteiskunnassa, jossa digitalisaatio haastaa perinteisiä poliittisia ajattelumalleja.

Opiskelijayhteistyö tuo alamme yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita näkyviin aivan eri tavalla kuin perinteiset markkinointikeinot. Tulevat politiikan, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen alan huippuammattilaiset pääsevät tutustumaan monipuolisiin uramahdollisuuksiin ja muodostavat jo opiskeluaikana hyvän mielikuvan alamme toimijoista.

Olemme myös kiinnostuneita tekemään yhteistyötä ekskursioiden muodossa! Lisätietoa ekskursiotoiminnastamme saatte täältä.

Yhteystiedot

Anna Kuittinen, puheenjohtaja
anna.k.kuittinen@utu.fi

Sara Putkonen, sihteeri
sara.h.putkonen@utu.fi

Varainhankkijat

Nina Puotila
nina.m.puotila@utu.fi

Timofey Smelyakov
timofey.t.smelyakov@utu.fi

Viivi Laamanen
viivi.j.laamanen@utu.fi