HALLINNON

OPISKELIJAEDUSTAJAT

Saat opiskelijaedustajien utu-tunnuksesta sähköpostiosoitteen lisäämällä siihen “@utu.fi”, siis esim. “esim@utu.fi”

Edustajat yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnassa

Sami Ahonen
valtio-oppi
utu-tunnus: sami.e.ahonen

Ville Kurtti (varajäsen)
poliittinen historia
utu-tunnus: ville.a.kurtti

Richard Engström (varajäsen)
valtio-oppi
utu-tunnus: richard.r.engstrom

Edustajat opetustaitotoimikunnassa

Salla Mattila
valtio-oppi
utu-tunnus: salla.k.mattila

Yliopistokollegion jäsenet

Camilla Saarinen
poliittinen historia
utu-tunnus: camilla.e.saarinen