OPISKELU

OPISKELIJALLE

Valtiooppi tutkii poliittisia järjestelmiä, kansainvälisiä suhteita ja hallintoa. Oppiaineessa on kaksi linjaa: poliittisten järjestelmien ja kansainvälisen politiikan linja.

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa ja pyritään ymmärtämään nykyajan yhteiskunnallisia ilmiöitä historiatietoisen näkökulman avulla.

Valtio-opin ja poliittisen historian opiskelu koostuu pääosin luentokursseista ja kirjatenteistä niin perus- ja aineopinnoissa kuin syventävissäkin opinnoissa. Kirjatenteissä tentitään kerrallaan useimmiten 2 – 4 oppialaa käsittelevää teosta. Luentokurssit koostuvat pääosin luennoista ja kurssin suorituksesta, joka voi olla loppukuulustelu, harjoitustyö, essee, sarja lyhyitä esseitä tai ryhmätyö. Kurssia voi tenttiä yhteensä kolmella tenttikerralla. Opintoja on mahdollista suorittaa myös oma-aloitteisesti järjestettävillä lukupiiri muotoisena ryhmätyöskentelynä, esseitä kirjoittamalla ja erilaisilla erikoiskursseilla. Perusopintojen jälkeen kursseilla pidetään myös seminaareja, joissa opiskelijat esittelevät kurssin aikana tekemiään töitä.

Vuoden 2010 alussa valtio-opin ja poliittisen historian oppiaineet siirtyivät yhteiseen Politiikan tutkimuksen laitokseen. Poliittisella historialla ja valtio-opilla eli politiikan tutkimuksella on ollut vuodesta 2014 asti yhteiset perusopinnot. P-klubin koulutuspoliittinen sektori kerää kaikista poliittisen historian ja valtio-opin sähköisistä kirjatenteistä tenttipalautetta. Muista siis täyttää palautelomake P-klubin nettisivuilla tehtyäsi sähköisen kirjatentin.